Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc những quy định để biết thêm chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi. BlogTranThanh duy trì và tuân thủ theo tất cả các quy định quản lý mạng của pháp luật Việt Nam.

Mục đích và phạm vi thu thập

• Việc thu thập dữ liệu chủ yếu bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, tên và địa chỉ của khách hàng. Đây là các thông tin mà BlogTranThanh yêu cầu Thành Viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để BlogTranThanh liên hệ xác nhận khi Thành Viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên Trang Web hoặc Ứng Dụng nhằm đảm bảo quyền lợi cho độc giả và người tiêu dùng.

• Đối với Thành Viên là khách hàng, trong quá trình giao dịch, thanh toán trên Trang Web hoặc Ứng Dụng, BlogTranThanh chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.

• Đối với Thành Viên là độc giả khi đăng ký sử dụng dịch vụ (ví dụ: đăng ký nhận bản tin qua email, đăng ký thành viên,…) BlogTranThanh yêu cầu Độc Giả cung cấp thông tin, bao gồm: tên, địa chỉ email, số điện thoại của Độc Giả hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

• BlogTranThanh cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của Thành Viên và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của BlogTranThanh về phương diện các trang và dịch vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

• Các Thành Viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho BlogTranThanh về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Trang Web và Ứng Dụng BlogTranThanh sử dụng thông tin Thành Viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành Viên.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành Viên và Trang Web hoặc Ứng Dụng
 • găn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành Viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành Viên.
 • Liên lạc và giải quyết với Thành Viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Trang Web và Ứng Dụng BlogTranThanh.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Trang Web và Ứng Dụng BlogTranThanh có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Thành Viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin của Thành Viên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành Viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành Viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Thành Viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của BlogTranThanh.

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Trang Web và Ứng Dụng BlogTranThanh thực hiện việc này.

Thành Viên có quyền gửi khiếu nại về việc bị tiết lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Trang Web và Ứng Dụng BlogTranThanh. Khi tiếp nhận những phản hồi này, BlogTranThanh sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do, đồng thời hướng dẫn Thành Viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 • Email: thanhguitar@live.com
 • Số điện thoại: 0972 363 822

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Thành Viên trên Trang Web và Ứng Dụng được BlogTranThanh cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Trang Web và Ứng Dụng BlogTranThanh. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Thành Viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. BlogTranThanh cam kết rằng:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Thành Viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành Viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tin tặc (hacker) tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành Viên, BlogTranThanh sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành Viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành Viên.
 • Ban quản lý BlogTranThanh yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý BlogTranThanh không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành Viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Thành Viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Các liên kết đến Trang Web Của Bên Thứ 3

Trang Web BlogTranThanh chứa các liên kết đến các Trang Web khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các Trang Web Khác. Những điều khoản bảo mật này chỉ áp dụng cho những thông tin thu thập từ Trang Web và Ứng Dụng BlogTranThanh.

Chúng tôi khuyến khích Thành Viên hãy lưu ý mỗi khi rời Trang Web BlogTranThanh để đến Trang Web Khác phải đọc kĩ những điều khoản về quyền riêng tư của mọi Trang Web khi họ thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi nếu có trên trang chủ của mình để Thành Viên luôn có thể nhận thức được những thông tin chúng tôi thu thập được từ họ, cách thức chúng tôi sử dụng nó và trong hoàn cảnh nào, nếu có, chúng tôi tiết lộ thông tin này cho bên thứ ba.

Tại bất kì thời điểm nào nếu chúng tôi muốn sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên theo cách khác với quy định tại thời điểm thông tin được thu thập, chúng tôi sẽ thông báo cho Thành Viên thông qua email. Thành Viên sẽ lựa chọn có hoặc không đồng ý để chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của họ theo chính sách bảo mật cập nhật của chúng tôi.