Cần Thơ

Hình ảnh về Cần Thơ.

Ruộng lúa Cần Thơ
Ruộng lúa ở Phong Điền – Cần Thơ – 18/2/2015
Sông nước Cần Thơ
Sông nước Cần Thơ (Cái Răng) – 18/2/2015
Sông nước Cần Thơ
Sông nước Cần Thơ (Cái Răng) – 18/2/2015

Leave a Comment